Growshopwet.

 

Op 1 maart 2015 is de roemruchte growshopwet in werking getreden. Het betreft hier een extra artikel (11A) wat aan de opiumwet is toegevoegd. Dit artikel maakt het voorbereiden, het faciliteren en het meewerken aan grootschalige hennepteelt strafbaar. De exaxte tekst luidt als volgt:

Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.

De verkoop van zaden valt volgens het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen uit 1961 echter buiten de opiumwet en dus ook buiten de growshopwet. Omdat nog niet bekend is hoe deze wet in de praktijk zal gaan werken en vanwege de algemene vaagheid waarmee het één en ander staat omschreven heeft RebelSeeds besloten om niet meer dan 30 zaden per bestelling te verkopen. Zodra er meer bekend is over hoe deze wetgeving uitgevoerd zal worden zal dit misschien weer aangepast worden.