Autoflower vs gewoon.

Het grote verschil tussen autoflowers en normale planten zit hem in het moment waarop deze in de bloei gaan. Zoals bekend gaan normale cannabisplanten pas bloeien op het moment dat zij 12 uur licht en 12 uur donker krijgen.De autoflowers echter gaan automatisch bloeien zodra zij een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Deze leeftijd kan verschillen maar ligt normaal gesproken tussen de 3 en 5 weken. Dit geeft de autoflowers een behoorlijk voordeel ten opzicht van de traditioneel bloeiende planten, voornamelijk voor de buitenkwekers. Het is nu namelijk mogelijk om midden in de zomer onder de meest gunstige omstandigheden af te bloeien in plaats van te moeten wachten tot september/oktober. Door het snelle bloeien van sommige autoflowerende strains is het zelfs mogelijk om twee tot drie keer per jaar buiten te oogsten. Iets wat vroeger ondenkbaar zou zijn zonder allerlei kunst en vliegwerk (verduisteren bv).

Doordat de eigenschap om automatisch te bloeien voortkomt uit een cannabis varieteit die weinig tot geen THC bevat (de Cannabis Ruderalis) waren de eerste generaties autoflowers niet te vergelijken met hun traditionele tegenhangers kwa oogst en uitwerking. Ze misten gewoon de potentie en het formaat wat we gewend waren. Inmiddels zijn we echter vele generaties van kruisen en selecteren verder en kunnen we zeggen dat de autoflowers echt niet meer onderdoen voor de normale planten. Van elke strain of ras is tegenwoordig wel een autoflower variant te verkrijgen.

Met name het onbezorgd buiten kunnen afbloeien in zomer heeft de autoflowers zeer populair gemaakt. De traditionele planten bloeiden pas in september of nog later en dat maakte deze juist gevoelig voor rot in het natte seizoen. 

Wat ons betreft heeft de autoflower dus vele voordelen in vele opzichten. Het enige belangrijke nadeel willen we echter ook benoemen en dat is het feit dat er van een autoflower geen stekken te snijden zijn. Je kunt er technisch gezien wel een stek van nemen, en deze zelfs ook prima laten wortelen. Maar deze stek heeft technisch gezien dezelfde leeftijd als de moederplant en zal dus op hetzelfde moment in de bloei gaan. De stek krijgt geen kans om te groeien en zo heb je er dus weinig aan.